Den första biodomen gjord av blommpinnar

Patrick Norlin – Grundare till Biodome®

En vinterbild på en Biodome i Kanada gjorde Patrick Norlin fascinerad av det runda växthuset och han beställde ett utbildningspaket. Det var helhet, symmetri och naturlig balans som skapade attraktion och hopp om något hållbart.  

För att kunna bygga den första testmodellen behövde jag uppdatera mina kunskaper i matematik: om Pythagoras sats, geometri och det gyllene snittet.

Därefter byggde jag en stomme med 105 trianglar av 165 blompinnar som sattes ihop med lera. Hela modellen blev 50 cm i diameter.

Patrik Norlin Grundare Biodome Sverige

Den geodetiska konstruktionen handlar om naturlig estetik. Den har många olika användningsområden och uterum och växthus är två tillämpningar med flera fördelar jämfört med fyrkantiga byggnader. Perfekt solinstrålning i 90 grader, energibesparing med minst 30% och starkast möjliga konstruktion som tål snölast och hårda vindar.

Luftcirkulationen är väsentlig i t.ex. växthus och här är den konstant behaglig. Den ackumulerar värme väldigt lätt och med rätt material för att lagra värme ger den gynnsamma effekter t.ex. temperaturutjämning över hela dygnet dvs. jämnare medeltemperatur.

Idag finns många Biodome levererade och uppbyggda i Sverige från norr till söder för användning som t.ex. uterum, konsthall, växthus, bostad, bastu och café.